Közhasznúsági jelentés
A „Tégy a parlagfű ellen” Közhasznú Alapítvány 2009. évi Közhasznúsági jelentése

Közhasznúsági jelentés

 

 

 

 

I. Számviteli beszámoló

Az Alapítvány közhasznú beszámolójának egyszeres mérlege:

 

Az Alapítvány 2009. évi eredményének levezetése:

Az Alapítvány közhasznú tevékenysége bevételeinek részletezése:

II. Költségvetési támogatás felhasználása

A „Tégy a parlagfű ellen” közhasznú Alapítvány a 2008. évi magánszemélyek személyi jövedelemadó felajánlásaiból 1.814 eFt-ban részesült.

III. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Az Alapítvány költségei, ráfordításai (tájékoztató adatok):

Az Alapítvány által nyújtott támogatások, juttatások 2009-ben:


Főbb eszköz-mérlegtételek 2009. év végén (ezer Ft-ban):

- Hitelintézetekkel szembeni követelések (betétek, folyószámla): 31.995 eFt
- Egyéb követelések (készpénz, házipénztár): 668 eFt
- Vevőkkel szembeni követelések: 0 eFt

 

IV. A cél szerinti juttatások kimutatása

2009-ben az Alapítvány már jogosult volt a 2008. évi személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásainak befogadására. Éppen ezért az Alapítvány 1%-os kampányt szervezett 6.661.470,- Ft értékben, melyből 1.814.336,- Ft bevétele keletkezett az Alapítványnak.

Az Alapítvány internetes elérhetőséget (honlapot) hozott létre, melynek költsége 600.000,- Ft volt.

Az Alapítvány és a Pest Megyei Önkormányzat közösen „Zöld Föld” című iskolai vetélkedőt rendezett 584.675,- Ft értékben (ajándékok: édesség 14.735,- Ft, 3 db kerékpár 135.000,- Ft, 6 db MP4 lejátszó 155.940,- Ft,  catering szolgáltatás La Fiesta Kft. 279.000,- Ft volt), melyek célja a figyelemfelhívás, a parlagfű megismertetése és veszélyének ismertetése volt.

Az Alapítvány támogatta a XII. Kerület Hegyvidék Mesevár Óvodát abban a célkitűzésében, hogy az általa irányított épületben az egészségvédelmi céloknak megfelelő só kamrát létesítsen 1.700.000,- Ft értékben, amellyel elősegítheti a parlagfű és más allergén növények által előidézett, illetőleg egyéb okokra visszavezethető asztmatikus megbetegedésekben szenvedő (általuk nevelt, gondozott) gyermekek pullmonológiai rehabilitációját, valamint légúti jellegű egészségmegőrzésüket, életminőségük javítását.

V. Egyéb szervezetektől kapott bevétel, támogatás

Az Alapítvány 2009-ben az Answare Kft.-től 1.000.000,- Ft bevételt kapott céljai megvalósításához. A támogatások közül a cégektől kapott támogatások összege 1.000.000,- Ft volt, amit az Alapítvány célszerinti tevékenységének megvalósításához használhatott fel.

VI. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege

2009-ben nem volt kifizetés.

VII. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

A „Tégy a parlagfű ellen” Közhasznú Alapítvány a Fővárosi Bíróság 12.Pk.61.020/2006/3. számú végzése értelmében 2006. november 27. napjától kezdődően az 1997. évi CLVI. tv. 22. § (3) bekezdése alapján közhasznú szervezet.

A parlagfű elleni küzdelem környezetvédelmi, környezeti és humán-egészségügyi probléma egyszerre. A megoldásnak csak egyik része a kötelezés és a szankcionálás; e mellett elsősorban a növény terjedését (virágzását, pollentermelését) kell megakadályozni. Az Alapítvány alapvető célja, hogy támogassa az allergiát okozó növények szaporodásának és elterjedésének visszaszorítására, a megfelelő életminőséghez szükséges környezeti állapot megőrzésére tett erőfeszítéseket. Az Alapítvány kiemelt célja a parlagfű mentesítéssel kapcsolatos regionális modellek kidolgozása, a mentesítés koordinálása a helyi önkormányzatokkal, szakhatóságokkal.

Az Alapítvány az 1997. évi CLVI. Tv. 26. § c) pontja szerinti alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
- tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás,
- képességfejlesztés, ismeretterjesztés, környezetvédelem,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

Az Alapítvány feladatai és tevékenysége a fenti célok és tevékenységek megvalósításának érdekében:
- szakmai szervezetek együttműködésének elősegítése, - érdekvédelmi feladatok ellátása,
- a parlagfűvel, illetve tágabban az allergiás megbetegedésekkel kapcsolatos társadalmi ismeretek bővítése,
- parlagfű ellenes konferenciák, rendezvények szervezése,
- nemzetközi kapcsolatok kialakítása és fenntartása külföldi társszerveze-tekkel,
- szakmai anyagok, információk gyűjtése és hozzáférhetőségük biztosítása, adatbázis létrehozása,
- az allergiás megbetegedésekkel kapcsolatos tudományos kutatások támogatása,
- nemzetközi tapasztalatok gyűjtése és adaptációjának elősegítése, az így megszerzett tapasztalatok közismertté tétele,
- a parlagfűvel, illetve az allergiás megbetegedésekkel kapcsolatos írott és elektronikus kiadványok és termékek megjelentetése és terjesztése.


Budapest, 2010. június 30.

 


Torda Józsefné Dr. Petneházy Judit sk.
A Kuratórium elnöke

 

© 2008 Tégy a parlagfű ellen!
Impresszum Kapcsolat Adatvédelem
Created by: PRAE.HU Kft.