1% a parlagfű ellen
A "Tégy a parlagfű ellen" Közhasznú Alapítvány jogosult a személyi jövedelemadó 1%-ának befogadására. Amennyiben fontosnak találja az agresszív gyomnövény elleni közdelmet, adója egy százalékát Ön is felajánlhatja. Az Alapítvány célja az allergizáló növények szaporodásának és elterjedésének visszaszorítása, a megfelelő életminőséghez szükséges környezeti állapot megőrzésében való közreműködés támogatása.

1% a parlagfű ellen

A "Tégy a parlagfű ellen" Közhasznú Alapítvány adószáma: 18125153-2-41

 

 

Kivonat az Alapító okiratból

ALAPÍTÓ OKIRAT,

mellyel alulírott Áder János Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. Tv. 74. szakasza alapján jogi személyiséggel rendelkező nyílt, közhasznú alapítványt hoz létre az alábbiak szerint:

1. Alapítvány neve: "Tégy a parlagfű ellen" Közhasznú Alapítvány

2. Alapítvány székhelye: 1136 Budapest, Pannónia u. 10. I.em. 2.

3. Alapítvány célja:

3.1. A parlagfű elleni küzdelem nem csak növényvédelmi kérdés, hanem elsősorban környezetvédelmi, környezeti és humán egészségügyi problematika, amelyben a kötelezés és szankcionálás mellett a növény virágzását, pollentermelését akadályozó megoldásokat szükséges találni. Az Alapítvány alapvető célja az allergizáló növények szaporodása és elterjedése visszaszorításában, a biológiai allergének koncentráció-csökkentésének elősegítésében, a megfelelő életminőséghez szükséges környezeti állapot megőrzésében való közreműködés támogatása. Az Alapítvány kiemelt célja a parlagfű mentesítéssel kapcsolatos regionális modellek kidolgozása, a mentesítés koordinálása a helyi önkormányzatokkal, szakhatóságokkal.

3.2. Az Alapítvány az 1997. évi CLVI. Tv. 26. § c) pontja szerinti alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:

1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
3. tudományos tevékenység, kutatás, 4. nevelés és oktatás,
képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 9. környezetvédelem,
11. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

3.3. Az Alapítvány feladatai és tevékenysége a fenti célok és tevékenységek megvalósításának érdekében:

- szakmai szervezetek együttműködésének elősegítése, - érdekvédelmi feladatok ellátása,
- a parlagfűvel, illetve tágabban az allergiás megbetegedésekkel kapcsolatos társadalmi ismeretek bővítése,
- parlagfűellenes konferenciák, rendezvények szervezése,
- nemzetközi kapcsolatok kialakítása és fenntartása külföldi társszervezetekkel,
- szakmai anyagok, információk gyűjtése és hozzáférhetőségük biztosítása, adatbázis létrehozása,
- az allergiás megbetegedésekkel kapcsolatos tudományos kutatások támogatása,
- nemzetközi tapasztalatok gyűjtése és adaptációjának elősegítése, az így megszerzett tapasztalatok közismertté tétele,
- a parlagfűvel, illetve az allergiás megbetegedésekkel kapcsolatos írott és elektronikus kiadványok és termékek megjelentetése és terjesztése.

Az Alapítvány támogatásait kérelem, illetve pályázat útján nyújtja.

5. Az Alapítvány nyitott, így magyar és külföldi természetes személyek, jogi személyek és más közösségek az Alapítvány céljainak megvalósításához kapcsolódhatnak, amennyiben jelen alapítványrendelés céljaival egyetértenek, azt anyagi vagy más eszközökkel támogatni kívánják, ideértve a személyes társadalmi munkát is. A csatlakozásról az Alapítvány Kuratóriuma dönt.

9.1.4. A Kuratórium tagjai:

Elnök: Torda Józsefné Dr. Petneházy Judit
Kardos Krisztina
Dr. Frajna Imre

9.2.4. A felügyelő bizottság tagjai:

Elnök: Tóth Józsefné
Szimuly Ilona
Hegyes Zoltán

10. Vegyes rendelkezések

10.1.Alapítvány képviselője: a Kuratórium vezetője, elnöke, aki önálló képviseleti joggal rendelkezik.

Budapest, 2006. november 21.
Alapító

© 2008 Tégy a parlagfű ellen!
Impresszum Kapcsolat Adatvédelem
Created by: PRAE.HU Kft.