Biztosítja-e a Kormány a parlagfű elleni védekezéshez szükséges anyagi fedezetet?
Áder János, a "Tégy a parlagfű ellen!" Közhasznú Alapítvány alapítója ezen a címen nyújtott be írásbeli kérdést Veres János pénzügyminiszterhez és Gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterhez. A kérdésekre Gráf József válaszolt. Az alábbiakban a kérdést és a választ egyaránt közreadjuk.

Biztosítja-e a Kormány a parlagfű elleni védekezéshez szükséges anyagi fedezetet?

Tisztelt Miniszter Úr!

Szomorúan kellett tudomásul vennem, hogy a Magyar Köztársaság 2008 . évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat továbbra sem ígér semmi jót a parlagfű-allergiában szenvedőknek. A közérdekű védekezést, valamint a „Parlagfűmentes Magyarországért” Tárcaközi Bizottság munkáját, az általa indított programokat, a Kormány – az idei évhez hasonlóan – továbbra is csak az állampolgárok által felajánlott személyi jövedelemadó 1%-ából kívánja finanszírozni és ahhoz egyetlen fillért sem tesz hozzá. Ezt tükrözi, hogy a költségvetési törvényjavaslatban szereplő, fenti célokra fordítható, mintegy 860,8 millió forint az idei felajánlások összegéhez igazodik.

A tárcáktól származó információim szerint azonban a költségvetésben nem nevesítetten, bizonyos jogcímeken még állnak rendelkezésre források a parlagfű elleni küzdelemre.

Tisztelt Miniszter Úr!

Kérem, tájékoztasson részletesen, hogy a költségvetési törvényjavaslatban a parlagfű elleni védekezésre az 1%-os felajánlásokból biztosított 860,8 millió forinton kívül, milyen egyéb költségvetési sorokon, jogcímeken találhatóak és milyen források a parlagfű elleni küzdelemre?

Kérem, válaszában csak a kifejezetten parlagfű-mentesítésre biztosított pénzösszegeket jelölje meg, és ne vonja össze azokat más tevékenységekre biztosított anyagi forrásokkal.

Érdeklődve várom válaszát a mintegy két és fél millió allergiás nevében.

Budapest, 2007 . november 27.

Dr. Áder János

 


Tisztelt Képviselő Úr!

A Házszabály 91 . §-a alapján K14525 . számon hozzám, valamint K/4526. számon Veres János pénzügyminiszter úrhoz benyújtott, „Biztosítja-e a Kormány a parlagfű elleni védekezéshez szükséges anyagi fedezetet?” cím ű írásbeli kérdéseire a következő választ adom.

A Kormány az adófizetők adójának célfeladatra – így a parlagfű-mentesítésre – megjelölhető 1%-át csak az adott tevékenységre használhatja fel. Ezen felül bizonyos prioritások mentén további összegeket biztosíthat, melyek ugyancsak az adófizetők adójából származó központi bevétel részét képezik.

Az eddigi tapasztalatok alapján a parlagfű elleni küzdelem több évtizeden keresztül ívelő folyamat. Eredmény nem egyszeri nagy lendülettel és ráfordítással, hanem hosszú távú, folyamatos munkával érhet ő el.

A 2008. évi költségvetésben az adók célfeladatra nevesített 1%-ából 860,8 millió forint áll rendelkezésre a „Parlagfűmentes Magyarországért” Tárcaközi Bizottság programjaira és a közérdekű védekezések megelőlegezésére, melyhez további, „kifejezetten parlagfű-mentesítésre biztosított” – külön soron megjelölt – pénzösszeg nem társítható.

Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a közérdekű védekezések költségei csak megelőlegezésre kerülnek, melyek akár adók módjára is behajthatók. A visszatérült költségek tehát minden évben jelentősen (százmilliós nagyságrendben) növelik a közérdekű védekezésekre fordítható keretet.

A 2008-as költségvetéséből az Állami Autópálya Zrt . 880 millió forintot, a MÁV Zrt. 2 400 millió forintot, a közútkezelő társaságok pedig 2 500 millió forintot fordítanak kifejezetten gyommentesítésre . A hivatkozott jogi személyek a gyommentesítési munkáik között nem tartják külön számon a parlagfű irtására fordítandó összeget, ahogyan a feketeüröm, a selyemkóró és egyéb allergén gyomnövények vagy más invázív fajok elleni védekezésre fordított forrásokat sem különítik el költségvetésükben.

A 2008. évben a „Parlagfűmentes Magyarországért” Tárcaközi Bizottság a parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos közmunka-programok szerkezetének átalakítását is tervezi, azonban az intézkedési terv csak januárban kerül véglegesítésre . A közmunka-programok vonatkozásában így részletes tájékoztatás még nem adható.

Tájékoztatom továbbá, hogy a 2008. évi költségvetés szerint közérdekű védekezésre 400 millió forint áll majd rendelkezésre, melyet várhatóan a visszatérülés 80-120 millió forinttal fog növelni.

Kérem válaszom szíves elfogadását!

Budapest, 2007. december 10.

Gráf József

© 2008 Tégy a parlagfű ellen!
Impresszum Kapcsolat Adatvédelem
Created by: PRAE.HU Kft.