Pollenjelentés - 2012. 29. hét
Az ÁNTSZ Aerobiológiai Hálózatának jelentése

Az eddigi adatok alapján elmondható, hogy a 29. hétre jellemző légtéri allergéntartalom a megelőző 28. hetihez hasonló képet mutatott: a pollen, illetve gombaspóra elemek koncentrációi, illetve arányai országos szinten csak elenyésző változást mutattak. Budapesten (OKI) és Pécsett a pollentartalom valamelyest csökkent a megelőző hetihez képest; a levegő gombaspórákkal való terheltsége ugyanakkor sok helyütt mutatott növekedést, így pl. Budapesten és Zalaegerszegen is. Országos tendenciákról azonban nem beszélhetünk, hiszen Miskolcon például csökkenő gombatartalomról, Zalaegerszegen pedig stagnáló pollenhelyzetről beszélhetünk. Országos szinten igaz, hogy a péntek és vasárnap közé tehető lehüléssel, illetve a szórványos csapadék megjelenésével a pollenhelyzet láthatóan mérsékeltebbé vált, a későbbi melegedéssel azonban az értékek ismét növekedést mutattak.

A pollenhelyzetet alapvetően az erősen allergén csalánfélék közepes koncentrációja határozza meg, amely fajok mellett az igen erősen allergén pázsitfűfélék képviselői érdemelnek figyelmet az egy-egy napon megjelenő közepes koncentrációjuk miatt. A libatopfélék és az útifüvek pollenjei ebben az időszakban általában alacsony koncentrációban vannak jelen, bár az előbbi értéke egy-egy napon megemelkedhet. Gyenge allergenitása ellenére megemlíthető, hogy a kender virágpora gyenge növekedést mutat; a nyárra jellemző lórom pollenjéből jelenleg igen kevés van a levegőben, míg a hárs szezonja gyakorlatilag lecsengett. Bár nem számottevő mértékben, de egy-egy pollenszemmel már az üröm pollen is megjelent a levegőmintában, amely azért is fontos polleninformáció, mert ekkor már a parlagfűpollen megjelenése is várható.

A gombaelemek közül elsősorban az Alternaria spórákra kell felhívni a figyemet, amelyek Budapest, Szeged, Győr, Nyíregyháza és Zalaegerszeg területén, illetve térségében jelentik a legnagyobb terhelést – az utóbbi három esetén azonban a Cladosporium légtéri jelenléte is számottevő, gyakran érve el a nagyon magas napi koncenrációt.