Környezetszennyezési besorolás a megoldás?
Montrealban a törvényi szabályozás miatt annyi, a törvényhozót érintő peres ügy keletkezett, hogy visszavonták a vonatkozó jogszabályt. Paul Comtois (Département de Géographie, Université de Montréal, Montréal, Canada) szerint a parlagfűpollen környezetszennyező anyag, és így is kellene nyilvántartani: ekkor minden jogszabály, amely a környezetszennyező anyagokra vonatkozik, érintené a parlagfüvet is

Környezetszennyezési besorolás a megoldás?

Miért tartotta fontosnak, hogy a a parlagfű elleni harc jogi lehetőségeiről és nehézségeiről beszéljen?

Korábban létezett Montrealban törvényi szabályozás a parlagfű ellen. Ennek értelmében felelősségre lehetett vonni azt a földtulajdonost, akinek a területén parlagfüvet találtak, azaz büntetést kellett fizetnie. Ám az évek során egyre több olyan bejelentés érkezett, ami a közösségi területekre vonatkozott, vagyis a hatóságnak saját magát kellett volna megbírságolnia. Így általános igény jelentkezett az összefogásra annak érdekében, hogy a helyi hatóságot a bíróságon felelősségre vonják, és az allergiások nevében kártérítést kérjenek azért, mert a közösségi területek parlagfűirtását a hatóság elhanyagolta.

Akkor most van érvényes parlagfű elleni törvény Montrealban vagy nincs?

Nincs. Mivel az emberek beperelték a hatóságot az ügyben, a törvényt eltörölték, annak érdekében, hogy elkerüljék a folytonos pereskedést.

A parlagfűellenes intézkedések végrehajtása Magyarországon is problémát okoz. Ön milyen jogi intézkedéseket tartana célravezetőnek ebben az ügyben?

Mindenekelőtt szeretném hangsúlyozni, hogy bár hatályos törvényi szabályozás nincs, a parlagfüvet folyamatosan irtják Montrealban, különféle kampányok keretében.

Ezt társadalmi összefogásként képzelhetjük el?

Igen. Mindenesetre a Montrealban történtekből azt a tanulságot vonhatjuk le, hogy a bíróságon igen nehéz küzdeni a parlagfűvel szemben, a környezetvédelmi vagy agrártörvény fegyverével. Az igazi megoldás az volna, ha a parlagfűpollent szennyezőanyagként kezelnénk. Így az összes olyan törvény, amely a környezetszennyező anyagokra vonatkozik, érintené a parlagfüvet is. Tehát ha valakinek a területén parlagfű van, és a szomszédja ettől valamilyen kárt, egészségügyi károsodást szenved, akkor az adott személyt bíróság elé lehet idézni. Vagyis a törvényt nem a parlagfű ellen kellene hozni, hanem a parlagfűpollen mint a levegőt szennyező anyag ellen.